Swallow Classic Guitar CM03ce

Giá bán: 6.880.000VNĐ

Thông tin chi tiết

SPECIFICATIONS

MODEL: CM03ce PRICE: 6.880.000 VND
Shape/Dáng đàn Classic
Number of Strings/Số dây 6
Number of Frets/Số phím 19
Cutaway Venetian/Khuyết
Back&Side wood/Gỗ đáy và thành đàn Solid Mahogany
Top wood/Gỗ mặt đàn Solid Red Cedar or Sitka Spruce
Neck wood/Gỗ cần đàn Mahogany
Bridge/Cầu đàn Ebony
Fingerboard/Gỗ mặt cần đàn Ebony
Headstock Ebony
Chiều dài đàn 1000 mm
Scale length/Chiều dài dây đàn 660 mm
Body length /Chiều dài thùng đàn 492 mm
Body Width/Chiều rộng thùng đàn 375 mm
Body Depth/Độ dày thùng đàn 100 mm
Neck width/Chiều rộng cần đàn 53 mm
Back&Side Finish Gloss or Satin
Top Finish Gloss or Satin
Neck Finish Satin
Headstock Finish Gloss
Sound hole Rosette/Lỗ thoát âm Mother of Pearl/Khảm trai
Headstock Logo Swallow

Comment facebook