Swallow Classic Guitar C920

Price26.800.000VNĐ

Detail infomation

SPECIFICATIONS

MODEL: C920 PRICE: 26.800.000 VND
Shape/Dáng đàn Classic
Number of Strings/Số dây 6
Number of Frets/Số phím 19
Cutaway None/Không
Back&Side wood/Gỗ đáy và thành đàn Solid Indian Rosewood
Top wood/Gỗ mặt đàn Solid Red Cedar or Sitka Spruce
Neck wood/Gỗ cần đàn Mahogany
Bridge/Cầu đàn Ebony
Fingerboard/Gỗ mặt cần đàn Ebony
Headstock Ebony
Chiều dài đàn 1000 mm
Scale length/Chiều dài dây đàn 660 mm
Body length /Chiều dài thùng đàn 492 mm
Body Width/Chiều rộng thùng đàn 375 mm
Body Depth/Độ dày thùng đàn 100 mm
Neck width/Chiều rộng cần đàn 53 mm
Back&Side Finish Gloss or Satin
Top Finish Gloss or Satin
Neck Finish Satin
Headstock Finish Gloss
Headstock Logo Swallow

Comment facebook