Hỗ trợ khách hàng 0912.090.825

Swallow Guitars - Nhà sản xuất Guitar chuyên nghiệp số 1 Việt Nam

Mỗi cây Đàn - một Kiệt tác

Swallow Classic Guitar CW02ce

Price8.000.000VNĐ

SPECIFICATIONS MODEL: CW02ce PRICE: 8.000.000 VND Shape/Dáng đàn Classic Number of Strings/Số dây 6 Number of Frets/Số phím 19 Cutaway Venetian/Khuyết Back&Side wood/Gỗ đáy và thành đàn Solid Walnut Top wood/Gỗ mặt đàn Solid Red Cedar or Sitka Spruce Neck wood/Gỗ cần đàn Mahogany Bridge/Cầu đàn Ebony Fingerboard/Gỗ mặt...

Swallow Classic Guitar CW02

Price7.600.000VNĐ

SPECIFICATIONS   MODEL: CW02 PRICE: 7.600.000 VND Shape/Dáng đàn Classic Number of Strings/Số dây 6 Number of Frets/Số phím 19 Cutaway None/Không Back&Side wood/Gỗ đáy và thành đàn Solid Walnut Top wood/Gỗ mặt đàn Solid Red Cedar or Sitka Spruce Neck wood/Gỗ cần đàn Mahogany Bridge/Cầu đàn Ebony Fingerboard/Gỗ...

Swallow Classic Guitar CM03ce

Price6.880.000VNĐ

SPECIFICATIONS MODEL: CM03ce PRICE: 6.880.000 VND Shape/Dáng đàn Classic Number of Strings/Số dây 6 Number of Frets/Số phím 19 Cutaway Venetian/Khuyết Back&Side wood/Gỗ đáy và thành đàn Solid Mahogany Top wood/Gỗ mặt đàn Solid Red Cedar or Sitka Spruce Neck wood/Gỗ cần đàn Mahogany Bridge/Cầu đàn Ebony Fingerboard/Gỗ mặt cần đàn...

Swallow Classic Guitar CM03

Price5.880.000VNĐ

SPECIFICATIONS MODEL: CM03 PRICE: 5.880.000 VND Shape/Dáng đàn Classic Number of Strings/Số dây 6 Number of Frets/Số phím 19 Cutaway None/Không Back&Side wood/Gỗ đáy và thành đàn Solid Mahogany Top wood/Gỗ mặt đàn Solid Red Cedar or Sitka Spruce Neck wood/Gỗ cần đàn Mahogany Bridge/Cầu đàn Ebony Fingerboard/Gỗ mặt cần...

Swallow Classic Guitar CM02ce

Price4.080.000VNĐ

SPECIFICATIONS MODEL: CM02ce PRICE: 4.080.000 VND Shape/Dáng đàn Classic Number of Strings/Số dây 6 Number of Frets/Số phím 19 Cutaway Venetian/Khuyết Back&Side wood/Gỗ đáy và thành đàn Solid Mahogany Top wood/Gỗ mặt đàn Solid Red Cedar or Sitka Spruce Neck wood/Gỗ cần đàn Mahogany Bridge/Cầu đàn Rosewood (Bubinga) Fingerboard/Gỗ mặt...

Swallow Classic Guitar CM02

Price3.880.000VNĐ

SPECIFICATIONS MODEL: CM02 PRICE: 3.880.000 VND Shape/Dáng đàn Classic Number of Strings/Số dây 6 Number of Frets/Số phím 19 Cutaway None/Không Back&Side wood/Gỗ đáy và thành đàn Solid Mahogany Top wood/Gỗ mặt đàn Solid Red Cedar or Sitka Spruce Neck wood/Gỗ cần đàn Mahogany Bridge/Cầu đàn Ebony Fingerboard/Gỗ mặt cần...

Swallow Classic Guitar CM01

Price2.980.000VNĐ

SPECIFICATIONS MODEL: CM01 PRICE: 2.980.000 VND Shape/Dáng đàn Classic Number of Strings/Số dây 6 Number of Frets/Số phím 19 Cutaway None/Không Back&Side wood/Gỗ đáy và thành đàn Solid Mahogany Top wood/Gỗ mặt đàn Solid Red Cedar or Sitka Spruce Neck wood/Gỗ cần đàn Mahogany Bridge/Cầu đàn Rosewood (Bubinga) Fingerboard/Gỗ mặt...

Swallow Classic Guitar CFC02

Price10.800.000VNĐ

SPECIFICATIONS MODEL: CFC02 PRICE:  10.800.000VND Shape/Dáng đàn Classic Number of Strings/Số dây 6 Number of Frets/Số phím 19 Cutaway None/Không Back&Side wood/Gỗ đáy và thành đàn Solid Fujian Cypress Top wood/Gỗ mặt đàn Solid Red Cedar or Sitka Spruce Neck wood/Gỗ cần đàn Mahogany Bridge/Cầu đàn Ebony Fingerboard/Gỗ mặt cần đàn...

Swallow Classic Guitar CFC01ce

Price9.600.000VNĐ

SPECIFICATIONS MODEL: CFC01ce PRICE: 9.600.000 VND Shape/Dáng đàn Classic Number of Strings/Số dây 6 Number of Frets/Số phím 19 Cutaway Venetian/Khuyết Back&Side wood/Gỗ đáy và thành đàn Solid Fujian Cypress Top wood/Gỗ mặt đàn Solid Red Cedar or Sitka Spruce Neck wood/Gỗ cần đàn Mahogany Bridge/Cầu đàn Ebony Fingerboard/Gỗ mặt cần...

Swallow Classic Guitar C920

Price26.800.000VNĐ

SPECIFICATIONS MODEL: C920 PRICE: 26.800.000 VND Shape/Dáng đàn Classic Number of Strings/Số dây 6 Number of Frets/Số phím 19 Cutaway None/Không Back&Side wood/Gỗ đáy và thành đàn Solid Indian Rosewood Top wood/Gỗ mặt đàn Solid Red Cedar or Sitka Spruce Neck wood/Gỗ cần đàn Mahogany Bridge/Cầu đàn Ebony Fingerboard/Gỗ mặt cần...

Swallow Classic Guitar C900

Price18.800.000VNĐ

SPECIFICATIONS MODEL: C900 PRICE: 18.800.000 VND Shape/Dáng đàn Classic Number of Strings/Số dây 6 Number of Frets/Số phím 19 Cutaway None/Không Back&Side wood/Gỗ đáy và thành đàn Solid Indian Rosewood Top wood/Gỗ mặt đàn Solid Red Cedar or Sitka Spruce Neck wood/Gỗ cần đàn Mahogany Bridge/Cầu đàn Ebony Fingerboard/Gỗ mặt cần...

Swallow Classic Guitar C720

Price9.800.000VNĐ

SPECIFICATIONS MODEL: C720 PRICE: 9.800.000 VND Shape/Dáng đàn Classic Number of Strings/Số dây 6 Number of Frets/Số phím 19 Cutaway None/Không Back&Side wood/Gỗ đáy và thành đàn Solid Bubinga Top wood/Gỗ mặt đàn Solid Red Cedar or Sitka Spruce Neck wood/Gỗ cần đàn Mahogany Bridge/Cầu đàn Ebony Fingerboard/Gỗ mặt...

Swallow Classic Guitar C700ce

Price9.000.000VNĐ

SPECIFICATIONS MODEL: C700ce PRICE: 9.000.000VND Shape/Dáng đàn Classic Number of Strings/Số dây 6 Number of Frets/Số phím 19 Cutaway Venetian/Khuyết Back&Side wood/Gỗ đáy và thành đàn Solid Bubinga Top wood/Gỗ mặt đàn Solid Red Cedar or Sitka Spruce Neck wood/Gỗ cần đàn Mahogany Bridge/Cầu đàn Ebony Fingerboard/Gỗ mặt cần đàn Ebony...

Swallow Classic Guitar C700

Price8.600.000VNĐ

SPECIFICATIONS MODEL: C700 PRICE: 8.600.000VND Shape/Dáng đàn Classic Number of Strings/Số dây 6 Number of Frets/Số phím 19 Cutaway None/Không Back&Side wood/Gỗ đáy và thành đàn Solid Bubinga Top wood/Gỗ mặt đàn Solid Red Cedar or Sitka Spruce Neck wood/Gỗ cần đàn Mahogany Bridge/Cầu đàn Ebony Fingerboard/Gỗ mặt cần đàn Ebony...

Swallow Classic Guitar C320

Price7.800.000VNĐ

SPECIFICATIONS MODEL: C320 PRICE: 7.800.000 VND Shape/Dáng đàn Classic Number of Strings/Số dây 6 Number of Frets/Số phím 19 Cutaway None/Không Back&Side wood/Gỗ đáy và thành đàn Solid Sapele Top wood/Gỗ mặt đàn Solid Red Cedar or Sitka Spruce Neck wood/Gỗ cần đàn Mahogany Bridge/Cầu đàn Ebony Fingerboard/Gỗ mặt...

Swallow Classic Guitar C300

Price6.880.000VNĐ

SPECIFICATIONS MODEL: C300 PRICE: 6.880.000 VND Shape/Dáng đàn Classic Number of Strings/Số dây 6 Number of Frets/Số phím 19 Cutaway None/Không Back&Side wood/Gỗ đáy và thành đàn Solid Sapele Top wood/Gỗ mặt đàn Solid Red Cedar or Sitka Spruce Neck wood/Gỗ cần đàn Mahogany Bridge/Cầu đàn Ebony Fingerboard/Gỗ mặt cần...

Phụ kiện SWALLOW GUITARS

Video SWALLOW GUITARS

Cảm nhận khách hàng

Để được sở hữu và tư vấn về đàn chất lượng hãy gọi hotline 0912.090.825

Đăng ký

ĐĂNG KÝ

Thông tin

Sorry, không có bài viết

facebook like fanpage